Нашите услуги

Проектиране

АКАНТ предлага качествено и в срок цялостно проектиране на нови сгради и съоръжения,...

Виж повече

Консултации

АКАНТ предлага компетентни архитектурни и правни консултации по всички дейности свързани с проектиране...

Виж повече

Проучвания

АКАНТ извършва задълбочени проучвания свързани с възможностите за строителството на нови сгради и...

Виж повече

Съдействие в административни процедури

В усложнения административен процес със сферата на строителството и забързаното ежедневие, ние предлагаме...

Виж повече

Авторски надзор

АКАНТ предлага необходимия авторски надзор за изпълнение на нови сгради и съоръжения, реконструкции,...

Виж повече